Tatuaż do konkursu zgłosić może każdy uczestnik Tattoo Konwent (tatuatorzy i wytatuowani uczestnicy Konwentu). Nagrody przyznawane będą w 9 kategoriach konkursowych. 4 konkursy odbędą się w sobotę, kolejne 5 w niedzielę. Najlepsze prace wyłoni nasze jury konkursowe.

Jak zgłosić się do konkursu?

Tatuaże należy zgłaszać w działającym w trakcie imprezy punkcie INFO, który znajdować się będzie w strategicznym miejscu na terenie festiwalu. Należy zrobić to najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem danego konkursu (prosimy jednak o niezwlekanie do ostatniej chwili). Jeden tatuaż można zgłosić tylko w jednej kategorii. Przy zgłoszeniu, osoba rejestrująca się otrzyma numerki odpowiedniego koloru, oznaczające rodzaj kategorii i kolejność w wyczytywaniu przez prowadzącego.

UWAGA: tatuaże, już raz nagrodzone w naszych konkursach nie mogą być ponownie zgłaszane!

W trakcie trwania konkursu model powinien pojawić się na scenie i zaprezentować swój tatuaż JURY (a także publiczności). Tatuaże oceniane są pod kątem zgodności z kategorią oraz pod kątem artystycznym, kompozycyjnym i technicznym. Nagrody za najlepsze prace będą przyznawane po zakończeniu każdego bloku konkursowego.

W trakcie trwania konkursu model powinien pojawić się na scenie i zaprezentować swój tatuaż JURY (a także publiczności). Tatuaże oceniane są pod kątem zgodności z kategorią oraz pod kątem artystycznym, kompozycyjnym i technicznym. Nagrody za najlepsze prace będą przyznawane po zakończeniu każdego bloku konkursowego. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni.

Kategorie konkursowe

SOBOTA

13:00 – 17:30

 • Najlepszy tatuaż mały (zagojony)
 • Kolaboracje (zagojony)*

* w kategorii Kolaboracje mogą brać udział tatuaże, które zdobyły już nagrodę na Tattoo Konwent w kategoriach Kolaboracje (wykonany w trakcie Konwentu) i Tatuaż dwudniowy (wykonany w trakcie Konwentu), jeśli tatuaż był wykonywany przez 2 artystów lub więcej.

18:00 – 20:00

 • Najlepszy tatuaż neotradycyjny (wykonany w trakcie Konwentu)
 • Najlepszy tatuaż soboty (wykonany w trakcie Konwentu)

NIEDZIELA

13:00 – 17:30

 • Najlepszy tatuaż duży (zagojony)
 • Najlepszy tatuaż realistyczny (zagojony)
 • Najlepszy tatuaż graficzny (zagojony)

18:00 – 20:00

 • Najlepszy tatuaż dwudniowy (wykonany w trakcie Konwentu)
 • Najlepszy tatuaż niedzieli (wykonany w trakcie Konwentu)

Regulamin konkursów

 1. Praca konkursowa może zostać zgłoszona przez tatuatora lub modela,
 2. Każda praca może wziąć udział w konkursie tylko jednokrotnie,
 3. Przy zgłoszeniu tatuażu do konkursu należy podać imię i nazwisko autora, nazwę studia oraz imię modela,
 4. W konkursach mogą wziąć udział prace zarówno wystawców, jak i tatuatorów niewystawiających się lub nieobecnych na wydarzeniu,
 5. Obowiązuje zasada: jeden tatuaż = jedna kategoria konkursowa,
 6. Tatuaże należy zgłaszać w punkcie informacyjnym, najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem danego konkursu (prosimy zrobić to jak najwcześniej),
 7. Po zgłoszeniu, zgłaszający otrzyma numerek przypisany do danej kategorii (dany numer nie oznacza kolejności prezentacji tatuażu na scenie),
 8. Model prezentuje się publiczności już po ocenie tatuażu przez jury. Dopiero po ocenie przedstawiany jest wykonawca tatuażu,
 9. Jury ocenia tatuaże ze względu na walory artystyczne i techniczne, kompozycję, a także pod kątem zgodności z kategorią konkursową,
 10. W razie remisu przewidziana jest dogrywka. Jury ma możliwość powrócić do wybranych prac i ponownie im się przyjrzeć,
 11. Nagrody przyznawane są w ciągu jednego dnia w trzech blokach (po dwóch konkursach następuje wręczenie nagród),
 12. Autorzy tatuaży, które nie zdobyły nagrody, ale zasługują na wyróżnienie, mogą zostać zaproszeni na scenę i uzyskać status „wyróżniony na Tattoo Konwent”.
 13. Tatuaże, już raz nagrodzone w naszych konkursach nie mogą być ponownie zgłaszane! (Nie dotyczy kategorii Kolaboracje)

Najlepszy tatuaż soboty

 • Tatuaż musi zostać wykonany w sobotę w trakcie festiwalu,
 • Niedozwolone jest przygotowywanie kompozycji przed festiwalem (np. wykonanie konturu),
 • Tatuaż może mieć dowolną kolorystykę, wielkość i temat.

Najlepszy tatuaż niedzieli

 • Tatuaż musi zostać wykonany w niedzielę w trakcie festiwalu,
 • Niedozwolone jest przygotowywanie kompozycji przed festiwalem (np. wykonanie konturu),
 • Tatuaż może mieć dowolną kolorystykę, wielkość i temat.

Najlepszy tatuaż kolaboracje

 • Tatuaż musi być wygojony (wykonany przed festiwalem)
 • Tatuaż musi być wykonany w kolaboracji z innymi artystami,
 • Kolor, tematyka i styl pracy są dowolne.
 • W konkursie mogą brać udział tatuaże, które zdobyły nagrodę podczas wcześniejszych edycji imprezy Tattoo Konwent w kategoriach Kolaboracje (wykonany w trakcie Konwentu) i Tatuaż dwudniowy (wykonany w trakcie Konwentu), jeśli tatuaż był wykonywany przez 2 artystów lub więcej.

Najlepszy tatuaż dwudniowy

 • Tatuaż musi zostać wykonany w trakcie festiwalu,
 • Niedozwolone jest przygotowywanie kompozycji przed festiwalem (np. wykonanie konturu),
 • Tatuaż może być wykonany przez więcej niż jednego artystę w ciągu dwóch dni festiwalowych,
 • Kolor, tematyka i styl pracy są dowolne.

Najlepszy tatuaż mały

 • Musi być wygojony (wykonany przed festiwalem),
 • Rozmiar tatuażu nie może przekroczyć formatu A4.
 • Kolor i styl pracy są dowolne.

Najlepszy tatuaż duży

 • Musi być wygojony (wykonany przed festiwalem),
 • Rozmiar tatuażu większy od formatu A4,
 • Kolor i styl pracy są dowolne.

Najlepszy tatuaż neotradycyjny

 • Tatuaż musi zostać wykonany w trakcie festiwalu,
 • Niedozwolone jest przygotowywanie kompozycji przed festiwalem (np. wykonanie konturu),
 • Tatuaż musi być zgodny ze stylem neotradycyjnym (od rygorystycznego kanonu ‘traditionala’, odróżnia się m.in. poprzez: wprowadzenie cieńszego i delikatniejszego konturu, obecność większej ilości finezyjnych elementów, rozszerzenie palety barw oraz wykorzystanie jaśniejszych odcieni),
 • Rozmiar tatuażu nie ma znaczenia.

Najlepszy tatuaż graficzny / geometryczny

 • Musi być wygojony (wykonany przed festiwalem),
 • Tatuaż musi być zgodny ze stylem graficznym lub geometrycznym,
 • Rozmiar oraz kolor tatuażu nie ma znaczenia.

Nie zwlekaj, kup bilet!

Nie czekaj i kup taniej bilet w przedsprzedaży. Oszczędzisz czas na miejscu i będziesz mieć pewność, że nie zabraknie dla ciebie wejściówek!

Sponsorzy