Tatuaż do konkursu zgłosić może każdy uczestnik Tattoo Konwent (tatuatorzy i wytatuowani uczestnicy Konwentu). Nagrody przyznawane będą w 9 kategoriach konkursowych. 4 konkursy odbędą się w sobotę, kolejne 5 w niedzielę. Najlepsze prace wyłoni nasze jury konkursowe.

Jak zgłosić się do konkursu?

Tatuaże należy zgłaszać w działającym w trakcie imprezy punkcie INFO, który znajdować się będzie w strategicznym miejscu na terenie festiwalu. Należy zrobić to najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem danego konkursu (prosimy jednak o niezwlekanie do ostatniej chwili). Jeden tatuaż można zgłosić tylko w jednej kategorii. Przy zgłoszeniu, osoba rejestrująca się otrzyma numerki odpowiedniego koloru, oznaczające rodzaj kategorii i kolejność w wyczytywaniu przez prowadzącego.

UWAGA: tatuaże, już raz nagrodzone w naszych konkursach nie mogą być ponownie zgłaszane!

W trakcie trwania konkursu model powinien pojawić się na scenie i zaprezentować swój tatuaż JURY (a także publiczności). Tatuaże oceniane są pod kątem zgodności z kategorią oraz pod kątem artystycznym, kompozycyjnym i technicznym. Nagrody za najlepsze prace będą przyznawane po zakończeniu każdego bloku konkursowego.

Jury

W trakcie trwania konkursu model powinien pojawić się na scenie i zaprezentować swój tatuaż JURY (a także publiczności). Tatuaże oceniane są pod kątem zgodności z kategorią oraz pod kątem artystycznym, kompozycyjnym i technicznym. Nagrody za najlepsze prace będą przyznawane po zakończeniu każdego bloku konkursowego. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni.

Andy Bonzai

Założyciel i przewodniczący Holenderskiej Federacji Tatuażu (NBTK). Organizator międzynarodowych konwencji tatuażu w Rotterdamie – w ciągu 15 lat udało mu się zorganizować ponad 25 edycji.

Kejti Dumka

Właścicielka studia Opium Tattoo, magister sztuki, miłośniczka stylu neotradycyjnego i realistycznego. W pracy tatuatorki ceni szczególną więź z klientem i tworzenie unikatowego projektu.

Krzysiek Krajewski

Projektuje i wykonuje głównie wieloetapowe i wielkopowierzchniowe kompozycje oparte na geometrii. Na co dzień prowadzi studio tatuażu Nice and Easy w centrum Warszawy.

Kategorie konkursowe

SOBOTA

NIEDZIELA

Regulamin konkursów

 1. Praca konkursowa może zostać zgłoszona przez tatuatora lub modela,
 2. Każda praca może wziąć udział w konkursie tylko jednokrotnie,
 3. Przy zgłoszeniu tatuażu do konkursu należy podać imię i nazwisko autora, nazwę studia oraz imię modela,
 4. W konkursach mogą wziąć udział prace zarówno wystawców, jak i tatuatorów niewystawiających się lub nieobecnych na wydarzeniu,
 5. Obowiązuje zasada: jeden tatuaż = jedna kategoria konkursowa,
 6. Tatuaże należy zgłaszać w punkcie informacyjnym, najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem danego konkursu (prosimy zrobić to jak najwcześniej),
 7. Po zgłoszeniu, zgłaszający otrzyma numerek przypisany do danej kategorii (dany numer nie oznacza kolejności prezentacji tatuażu na scenie),
 8. Model prezentuje się publiczności już po ocenie tatuażu przez jury. Dopiero po ocenie przedstawiany jest wykonawca tatuażu,
 9. Jury ocenia tatuaże ze względu na walory artystyczne i techniczne, kompozycję, a także pod kątem zgodności z kategorią konkursową,
 10. W razie remisu przewidziana jest dogrywka. Jury ma możliwość powrócić do wybranych prac i ponownie im się przyjrzeć,
 11. Nagrody przyznawane są w ciągu jednego dnia w dwóch blokach (po dwóch konkursach następuje wręczenie nagród),
 12. Autorzy tatuaży, które nie zdobyły nagrody, ale zasługują na wyróżnienie, mogą zostać zaproszeni na scenę i uzyskać status „wyróżniony na Tattoo Konwent”.

Regulamin konkursów

 1. Praca konkursowa może zostać zgłoszona przez tatuatora lub modela,
 2. Każda praca może wziąć udział w konkursie tylko jednokrotnie,
 3. Przy zgłoszeniu tatuażu do konkursu należy podać imię i nazwisko autora, nazwę studia oraz imię modela,
 4. W konkursach mogą wziąć udział prace zarówno wystawców, jak i tatuatorów niewystawiających się lub nieobecnych na wydarzeniu,
 5. Obowiązuje zasada: jeden tatuaż = jedna kategoria konkursowa,
 6. Tatuaże należy zgłaszać w punkcie informacyjnym, najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem danego konkursu (prosimy zrobić to jak najwcześniej),
 7. Po zgłoszeniu, zgłaszający otrzyma numerek przypisany do danej kategorii (dany numer nie oznacza kolejności prezentacji tatuażu na scenie),
 8. Model prezentuje się publiczności już po ocenie tatuażu przez jury. Dopiero po ocenie przedstawiany jest wykonawca tatuażu,
 9. Jury ocenia tatuaże ze względu na walory artystyczne i techniczne, kompozycję, a także pod kątem zgodności z kategorią konkursową,
 10. W razie remisu przewidziana jest dogrywka. Jury ma możliwość powrócić do wybranych prac i ponownie im się przyjrzeć,
 11. Nagrody przyznawane są w ciągu jednego dnia w trzech blokach (po dwóch konkursach następuje wręczenie nagród),
 12. Autorzy tatuaży, które nie zdobyły nagrody, ale zasługują na wyróżnienie, mogą zostać zaproszeni na scenę i uzyskać status „wyróżniony na Tattoo Konwent”.
 13. Tatuaże, już raz nagrodzone w naszych konkursach nie mogą być ponownie zgłaszane!

Najlepszy tatuaż soboty

Najlepszy tatuaż niedzieli

Najlepszy tatuaż kolaboracje

Najlepszy tatuaż dwudniowy

Najlepszy tatuaż związany ze Śląskiem

Najlepszy tatuaż mały

Najlepszy tatuaż duży

Najlepszy tatuaż neotradycyjny

Najlepszy tatuaż graficzny / geometryczny