Skład Jury:

Inez Inee Janiak
Inez Inee Janiak

Człowiek orkiestra: mistrzyni blackworku i sketchu. Popularna artystka muzyczna oraz autorka książek. W wolnym czasie biega w maratonach.

Kamila Burzymowska
Kamila Burzymowska

Fotografka ściśle związana ze scena tatuażu od około 10 lat. Stale współpracuje zarówno z polskimi jak i zagranicznymi konwentami tatuażu. Autorka ponad 50 okładek czasopism o tematyce tatuażu sprzedawanych na całym świecie.

Michał Wurszt
Michał Wurszt

Młoda krew na polskiej scenie tatuażu! Ciężka praca pozwoliła zdobyć mu setki tysięcy fanów. Twórca realizmu i laureat niejednego konkursu na najlepszy tatuaż Tattoo Konwent.


Regulamin konkursów:

 • Praca konkursowa może zostać zgłoszona przez tatuatora lub modela,
 • Przy zgłoszeniu tatuażu do konkursu należy podać imię i nazwisko autora, nazwę studia oraz imię modela,
 • W konkursach mogą wziąć udział prace zarówno wystawców, jak i tatuatorów niewystawiających się lub nieobecnych na wydarzeniu,
 • Obowiązuje zasada: jeden tatuaż = jedna kategoria konkursowa,
 • Tatuaże należy zgłaszać w punkcie informacyjnym, najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem danego konkursu (prosimy zrobić to jak najwcześniej),
 • Po zgłoszeniu, zgłaszający otrzyma numerek przypisany do danej kategorii (dany numer nie oznacza kolejności prezentacji tatuażu na scenie),
 • Model prezentuje się publiczności już po ocenie tatuażu przez jury. Dopiero po ocenie przedstawiany jest wykonawca tatuażu,
 • Jury ocenia tatuaże ze względu na walory artystyczne i techniczne, kompozycję, a także pod kątem zgodności z kategorią konkursową,
 • W razie remisu przewidziana jest dogrywka. Jury ma możliwość powrócić do wybranych prac i ponownie im się przyjrzeć,
 • Nagrody przyznawane są w ciągu jednego dnia w dwóch blokach (po dwóch konkursach następuje wręczenie nagród),
 • Autorzy tatuaży, które nie zdobyły nagrody, ale zasługują na wyróżnienie, mogą zostać zaproszeni na scenę i uzyskać status „wyróżniony na Tattoo Konwent”.
 • Do konkursu nie można zgłaszać tatuaży, które już zdobyły nagrodę na wcześniejszych Tattoo Konwentach

Kategorie konkursowe:

sobota

niedziela

Opis kategorii konkursowych:

 • Rozmiar tatuażu nie ma znaczenia,
 • Dopuszczalny jest tatuaż kolorowy i szarości,
 • Tatuaż musi być w większości powiązany z tematem przewodnim,
 • Tatuaż musi zostać wykonany przed Konwentem i być w pełni zagojony,
 • Rozmiar tatuażu nie ma znaczenia,
 • Dopuszczalny jest tatuaż kolorowy i szarości,
 • Tatuaż musi być związany z bieżącymi kwestiami społecznymi takimi jak np. prawa kobiet, prawa mniejszości seksualnych, polityka, pandemia, etc.,
 • Tatuaże obraźliwe lub przedstawiające zakazane symbole nie zostaną dopuszczone do konkursu,
 • Tatuaż musi zostać wykonany przed Konwentem i być w pełni zagojony.
 • Tatuaż powinien zawierać elementy graficzne lub geometryczne,
 • Dopuszczalne są wzory zawierające proste linie tworzące kompozycję,
 • Dopuszczalne są wzory graficzne zawierające linie o różnych kształtach,
 • Tatuaż musi zostać wykonany w trakcie trwania festiwalu.
 • Niedozwolone jest przygotowywanie kompozycji przed festiwalem (np. wykonanie konturu),
 • Tatuaż może być wykonany przez jednego artystę lub w kolaboracji z innymi,
 • Kolor, tematyka i styl pracy są dowolne,
 • Tatuaż musi zostać wykonany w trakcie trwania festiwalu.
 • Tatuaż zgłoszony do konkursu musi być zgodny z estetyką i zasadami, które stanowią podstawę pierwotnego stylu tradycyjnego,
 • Tatuaż w tej kategorii musi charakteryzować się estetyką, w której dominuje m.in: gruby kontur, wąska paleta głównie ciemnych barw,
 • Praca konkursowa powinna nawiązywać bezpośrednio do korzeni tatuażu z przełomu XIX i XX wieku,
 • Tatuaż musi zostać wykonany przed Konwentem i być w pełni zagojony.
 • Tatuaż zgłoszony do konkursu musi być zgodny z estetyką stylu oldschoolowego (dopuszczana jest współczesna interpretacja tego stylu),
 • Praca w tej kategorii powinna charakteryzować się prostą, wyrazistą estetyką. Kolory pracy oraz wzory powinny wykraczać poza styl tradycyjny i tworzyć bardziej skomplikowane kompozycje,
 • Tatuaż musi zostać wykonany przed Konwentem i być w pełni zagojony.
 • Niedozwolone jest przygotowywanie kompozycji przed festiwalem (np. wykonanie konturu),
 • Tatuaż może być wykonany przez jednego artystę lub w kolaboracji z innymi,
 • Kolor, tematyka i styl pracy są dowolne,
 • Tatuaż musi zostać wykonany przed Konwentem i być w pełni zagojony.
 • Niedozwolone jest przygotowywanie kompozycji przed festiwalem (np. wykonanie konturu),
 • Tatuaż może być wykonany przez jednego artystę lub w kolaboracji z innymi,
 • Kolor, tematyka i styl pracy są dowolne,
 • Tatuaż musi zostać wykonany przed Konwentem i być w pełni zagojony.