W Katowicach spotykamy się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym przy placu Sławika i Antalla.