Tatuaż do konkursu zgłosić może każdy uczestnik Tattoo Konwent. Nagrody przyznawane będą w 8 kategoriach konkursowych. 4 konkursy odbędą się w sobotę, kolejne 4 w niedzielę. Najlepsze prace wyłoni nasze jury konkursowe w składzie: Katarzyna Dumka, Joanna Fąferko oraz Krzysiek Krajewski.

Jak zgłosić się do konkursu?

Tatuaże należy zgłaszać w działającym w trakcie imprezy punkcie INFO, który znajdować się będzie w strategicznym miejscu na terenie festiwalu. Należy zrobić to najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem danego konkursu (prosimy jednak o nie zwlekanie do ostatniej chwili). Jeden tatuaż można zgłosić tylko w jednej kategorii. Po zgłoszeniu, zgłaszający otrzyma numerki odpowiedniego koloru, oznaczające rodzaj kategorii i kolejność w wyczytywaniu przez prowadzącego. W trakcie trwania konkursu model powinien pojawić się na scenie i zaprezentować swój tatuaż JURY (a także publiczności). Tatuaże oceniane są pod kątem zgodności z kategorią oraz pod kątem artystycznym, kompozycyjnym i technicznym. Nagrody za I, II i III miejsca w danej kategorii przyznawane będą od razu po zakończeniu każdego konkursu. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni kunsztownie i ręcznie wykonanymi statuetkami. POWODZENIA!

UWAGA: tatuaże, już raz nagrodzone w naszych konkursach nie mogą być ponownie zgłaszane!


Jury:

Katarzyna Dumka
Katarzyna Dumka

Właścicielka studia Opium Tattoo, magister sztuki, miłośniczka stylu neotradycyjnego i realistycznego. W pracy tatuatorki ceni szczególną więź z klientem i tworzenie unikatowego projektu.

Joanna Fąferko
Joanna Fąferko

Tatuatorka związana ze studiem Black Pearl Tattoo w Brzegu, twórczyni projektu Tattoo Seminar, w ramach którego prowadzi wykłady związane z tatuażem, różnymi jego stylami i technikami.

Krzysiek Krajewski
Krzysiek Krajewski

Precyzja to jego drugie imię. Na co dzień pracuje w stylu geometryczno-ornamentalnym. Chętnie pracuje na dużych powierzchniach ciała – plecach, rękach i nogach.


Kategorie konkursowe:

sobota

niedziela

Opis kategorii konkursowych:

 • Tatuaż powinien być wykonany głównie w czerni,
 • Wielkość tatuażu nie ma znaczenia,
 • Musi być zagojony (wykonany przed festiwalem)
 • Tatuaż musi być realistyczny,
 • Kolorystyka tatuażu nie ma znaczenia,
 • Maksymalny rozmiar 30x25cm – większe prace prosimy kierować do kategorii plecy/rękaw/nogawka,
 • Tatuaż musi zostać wykonany przed Konwentem i być w pełni zagojony.
 • Tatuaż musi być zgodny ze stylem neotradycyjnym,
 • Kolorystyka tatuażu nie ma znaczenia,
 • Maksymalny rozmiar 30x25cm – większe prace prosimy kierować do kategorii plecy/rękaw/nogawka,
 • Tatuaż musi zostać wykonany przed Konwentem i być w pełni zagojony.
 • Tatuaż musi zostać wykonany na konwencie.
 • Tematyka, wielkość i kolor tatuażu nie mają znaczenia,
 • Tatuaż powinien być wykonany głównie w kolorach
 • Tatuaż musi być zagojony,
 • Wielkość tatuażu nie ma znaczenia,
 • Tatuaż może mieć dowolną tematykę i styl,
 • Tatuaż musi obejmować dużą powierzchnię ciała – rękaw, całe plecy, cały tors, całe ciało, nogi, pół nogi (wokół), pół ramienia (wokół),
 • Tatuaż musi zostać wykonany przed Konwentem i być w pełni zagojony.
 • Niedozwolone jest przygotowywanie kompozycji przed festiwalem (np. wykonanie konturu),
 • Tatuaż może być wykonany przez jednego artystę lub w kolaboracji z innymi,
 • Kolor, tematyka i styl pracy są dowolne,
 • Tatuaż musi zostać wykonany przed Konwentem i być w pełni zagojony.
 • Tatuaż musi zostać wykonany na konwencie.
 • Tematyka, wielkość i kolor tatuażu nie mają znaczenia,

Regulamin konkursów:

 • Praca konkursowa może zostać zgłoszona przez tatuatora lub modela,
 • Każda praca może wziąć udział w konkursie tylko jednokrotnie,
 • Przy zgłoszeniu tatuażu do konkursu należy podać imię i nazwisko autora, nazwę studia oraz imię modela,
 • W konkursach mogą wziąć udział prace zarówno wystawców, jak i tatuatorów niewystawiających się lub nieobecnych na wydarzeniu,
 • Obowiązuje zasada: jeden tatuaż = jedna kategoria konkursowa,
 • Tatuaże należy zgłaszać w punkcie informacyjnym, najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem danego konkursu (prosimy zrobić to jak najwcześniej),
 • Po zgłoszeniu, zgłaszający otrzyma numerek przypisany do danej kategorii (dany numer nie oznacza kolejności prezentacji tatuażu na scenie),
 • Model prezentuje się publiczności już po ocenie tatuażu przez jury. Dopiero po ocenie przedstawiany jest wykonawca tatuażu,
 • Jury ocenia tatuaże ze względu na walory artystyczne i techniczne, kompozycję, a także pod kątem zgodności z kategorią konkursową,
 • W razie remisu przewidziana jest dogrywka. Jury ma możliwość powrócić do wybranych prac i ponownie im się przyjrzeć,
 • Nagrody przyznawane są w ciągu jednego dnia w dwóch blokach (po dwóch konkursach następuje wręczenie nagród),
 • Autorzy tatuaży, które nie zdobyły nagrody, ale zasługują na wyróżnienie, mogą zostać zaproszeni na scenę i uzyskać status „wyróżniony na Tattoo Konwent”.