Tatuaż do konkursu zgłosić może każdy uczestnik Gdańsk Tattoo Konwent 2024 (tatuatorzy i wytatuowani uczestnicy Konwentu), którego autor jest wystawcą na danej konwencji. Nagrody przyznawane będą w aż 28 kategoriach konkursowych! Najlepsze prace wyłoni nasze jury konkursowe. Autorów prac nagrodzonych w kategoriach specjalnych czekają atrakcyjne nagrody!

Jak zgłosić się do konkursu?

Tatuaże należy zgłaszać w działającym w trakcie imprezy punkcie INFO, który znajdować się będzie w strategicznym miejscu na terenie festiwalu. Należy zrobić to najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem danego konkursu (prosimy jednak o nie zwlekanie do ostatniej chwili). Jeden tatuaż można zgłosić tylko w jednej kategorii. Po zgłoszeniu, zgłaszający otrzyma numerek przypisany do odpowiedniej kategorii. Dany numer nie oznacza kolejności prezentacji tatuażu na scenie.

W trakcie trwania konkursu model powinien pojawić się na scenie i zaprezentować swój tatuaż JURY (a także publiczności). Tatuaże oceniane są pod kątem zgodności z kategorią oraz pod kątem artystycznym, kompozycyjnym i technicznym. Nagrody za najlepsze prace będą przyznawane po zakończeniu każdego bloku konkursowego. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni ręcznie wykonanymi statuetkami.

UWAGA: tatuaże, już raz nagrodzone w naszych konkursach nie mogą być ponownie zgłaszane!

Jury

NATASHA ANIMAL

wielokrotnie nagradzana mistrzyni stylu realistycznego. Specjalizuje się głównie w tatuażach przedstawiających zwierzęta

EDUARDO DUDA LOZANO

twórca stylu tatuażu do złudzenia przypominającego naszywkę.

A DEM

jeden z wybitnych realistów, na codzień tworzący w Hamburgu.

Kategorie konkursowe

ZAGOJONE

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

WYKONANE NA KONWENCIE

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

Kategorie specjalne

Regulamin konkursów

 1. Tylko prace Wystawców wydarzenia Gdańsk Tattoo Konwent 2024 mogą być zgłaszane do konkursów. Oznacza to, że warunkiem zgłoszenia pracy do konkursu jest posiadanie boksu na Gdańsk Tattoo Konwent 2024 przez danego artystę lub studio, w którym pracuje. 
 2. Praca konkursowa może zostać zgłoszona przez tatuatora lub modela lub menedżera studia.
 3. Każda praca może wziąć udział w konkursie tylko jednokrotnie.
 4. Przy zgłoszeniu tatuażu do konkursu należy podać imię i nazwisko autora, nazwę studia oraz imię modela.
 5. Obowiązuje zasada: jeden tatuaż = jedna kategoria konkursowa.
 6. Tatuaże należy zgłaszać w punkcie informacyjnym, najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem danego konkursu (prosimy zrobić to jak najwcześniej).
 7. Przed wejściem na scenę model prezentuje tatuaż selekcjonerowi, który potwierdzi zgodność tatuażu z daną kategorią.
 8. Model prezentuje się publiczności już po ocenie tatuażu przez jury.
 9. Jury ocenia tatuaże ze względu na walory artystyczne i techniczne, kompozycję, a także pod kątem zgodności z kategorią konkursową.
 10. Nagrody przyznawane są w ciągu każdego dnia po zakończeniu danego bloku konkursowego.
 11. Tatuaże już raz nagrodzone w naszych konkursach, nie mogą być ponownie zgłaszane! 
 12. Godzina rozpoczęcia danego konkursu może ulec zmianie. Nigdy nie będzie to godzina wcześniejsza niż w programie, o ewentualnych zmianach będzie informował ze sceny konferansjer.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dyskwalifikacji i odebrania nagrody w momencie, w którym zwycięska praca zostanie pozytywnie zweryfikowana pod kątem plagiatu.
 14. Artyści wykonujący prace w kategoriach konkursowych wykonanych w trakcie Konwentu mają obowiązek zezwolić organizatorom na udokumentowanie początku pracy w przypadku kategorii na: Najlepszy tatuaż oldschool 1-dniowy, Najlepszy tatuaż grafika / linework / dotwork 1-dniowy, Najlepszy tatuaż anime / cartoon 1-dniowy, Najlepszy tatuaż kolorowy 1-dniowy, Najlepszy tatuaż czarno-szary 1-dniowy, Najlepszy tatuaż graffiti 1-dniowy, Najlepszy tatuaż związany z morzem 1-dniowy, Najlepszy tatuaż horror 1-dniowy oraz na udokumentowanie początku pracy oraz postępów na koniec każdego i początek następnego dnia w przypadku tatuaży biorących udział w kategoriach: Najlepszy Tatuaż Kolaboracje, Najlepszy Tatuaż Dwudniowy oraz Najlepszy Tatuaż Trzydniowy. Dokumentowanie postępów prac nad tatuażem konkursowym ma zapobiec naruszeniom w postaci: rozpoczęcia pracy przed startem festiwalu oraz tatuowania pomiędzy godzinami trwania festiwalu.
  Dokładna forma zgłoszenia pracy do udokumentowania postępów zostanie podana bliżej terminu wydarzenia.

Zasady głosowania jury w konkursach – SYSTEM ŻETONÓW

Remis

Opisy kategorii konkursowych

Najlepszy tatuaż trzydniowy

Najlepszy tatuaż dwudniowy

Najlepszy tatuaż kolaboracje

Najlepszy tatuaż związany z morzem

Najlepszy tatuaż najlepszy tatuaż grafika / linework / dotwork 1-dniowy

Najlepszy tatuaż najlepszy tatuaż anime / cartoon 1-dniowy

Najlepszy tatuaż najlepszy tatuaż oldschool 1-dniowy

Najlepszy tatuaż najlepszy tatuaż graffiti 1-dniowy

Najlepszy tatuaż najlepszy tatuaż horror 1-dniowy

Najlepszy tatuaż najlepszy tatuaż czarno-szary 1-dniowy

Najlepszy tatuaż najlepszy tatuaż kolorowy 1-dniowy

Najlepszy tatuaż rękaw / nogawka / plecy / tors w stylu: grafika / linework / dotwork ZAGOJONY

Najlepszy tatuaż rękaw / nogawka / plecy / tors w stylu: surrealizm / realizm kolorowy

ZAGOJONY

Najlepszy tatuaż rękaw / nogawka / plecy / tors w stylu: surrealizm / realizm czarno-szary ZAGOJONY

Najlepszy tatuaż cover (ZAGOJONY)

Najlepszy tatuaż anime (ZAGOJONY)

Najlepszy tatuaż neotradycyjny (ZAGOJONY)

Najlepszy tatuaż średni (+/- format A4) kolorowy  (ZAGOJONY)

Najlepszy tatuaż średni (+/- format A4) czarno-szary (ZAGOJONY)

Najlepszy tatuaż mały (ZAGOJONY)

Best of Friday

O tą nagrodę rywalizuje 5 tatuaży, które zdobyły 1 miejsce w 5 kategoriach konkursowych na tatuaże świeże w piątek. Obowiązkowa obecność modeli, którzy zajęli pierwsze miejsca w piątek w kategoriach: 

Best of Saturday

O tą nagrodę rywalizują 4 tatuaże, które zdobyły 1 miejsce w 4 kategoriach konkursowych na tatuaże świeże w sobotę (bez najlepszego tatuażu dwudniowego). Obowiązkowa obecność modeli, którzy zajęli pierwsze miejsca w sobotę w kategoriach: 

Best of Sunday

O tą nagrodę rywalizują 3 tatuaże, które zdobyły 1 miejsce w 3 kategoriach konkursowych na tatuaże świeże w niedzielę (bez kolaboracji i tatuażu trzydniowego). Obowiązkowa obecność modeli, którzy zajęli pierwsze miejsca w niedzielę w kategoriach: 

Best of Show

O tą nagrodę rywalizuje 6 tatuaży: Best of friday, Best of saturday, Best of sunday, 1 miejsce tatuaż dwudniowy, 1 miejsce tatuaż trzydniowy i 1 miejsce kolaboracja. Obowiązkowa obecność modeli, którzy zajęli pierwsze miejsca w kategoriach: