Tattoo Konwent od lat współpracuje ze stowarzyszeniem Otwarte Klatki. Dobro zwierząt jest dla nas bardzo ważne, a część z nas również prywatnie angażuje się w działalność w fundacjach i organizacjach charytatywnych. Każda edycja Tattoo Konwent przyciąga kilka tysięcy zainteresowanych. Wierzymy, że wśród nich są również osoby, które chętnie wesprą działania prozwierzęce.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki jest powstałą w 2012 roku ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby, które chcą zmienić los zwierząt hodowlanych.

Sami o sobie:

Wierzymy, że zmiana sytuacji zwierząt jest możliwa. Zabiegamy o lepszą ochronę zwierząt zamykanych na fermach, a także o prawo konsumentów do pełnej wiedzy na temat warunków ich życia.

Naszym celem jest zapobieganie cierpieniu zwierząt poprzez wprowadzanie systemowych zmian społecznych, dokumentowanie warunków chowu przemysłowego oraz edukację promującą pozytywne postawy wobec zwierząt.

Wszystkie nasze działania są planowane i realizowane z myślą o jak największej skuteczności. Nie wystarczy, że wierzymy w słuszne idee. Ważne jest to, czy uda nam się osiągnąć zamierzone cele.

Don't postpone, buy a ticket!

Buy a ticket in advance thanks to our pre-sale platform.

Sponsors