Nieodłącznym elementem każdego Konwentu są konkursy na najlepsze tatuaże kierowane zarówno do autorów, jak i posiadaczy wyjątkowych wzorów. Zgłaszane prace oceniane są pod kątem techniki, a także oryginalności i dopasowania do tematu przewodniego.

Tatuaż do konkursu zgłosić może każdy uczestnik Tattoo Konwent (tatuatorzy i wytatuowani uczestnicy Konwentu) . Nagrody przyznawane będą w 10 kategoriach konkursowych. 5 konkursów odbędzie się w sobotę, kolejne 5 w niedzielę. Najlepsze prace wyłoni nasze jury konkursowe: Jagoda Jagood Jęcikowska, Ola Kozubska, Sergey Butenko i Agah Ozturk.

Jak zgłosić się do konkursu?

Tatuaże należy zgłaszać w działającym w trakcie imprezy punkcie INFO, który znajdować się będzie w strategicznym miejscu na terenie festiwalu. Należy zrobić to najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem danego konkursu (prosimy jednak o nie zwlekanie do ostatniej chwili). Jeden tatuaż można zgłosić tylko w jednej kategorii. Po zgłoszeniu, zgłaszający otrzyma numerki odpowiedniego koloru, oznaczające rodzaj kategorii i kolejność w wyczytywaniu przez prowadzącego.

W trakcie trwania konkursu model powinien pojawić się na scenie i zaprezentować swój tatuaż profesjonalnemu JURY i publiczności. Tatuaże oceniane są pod kątem zgodności z kategorią oraz pod kątem artystycznym, kompozycyjnym i technicznym. Nagrody za najlepsze prace będą przyznawane po zakończeniu każdego bloku konkursowego. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni ręcznie wykonanymi statuetkami.

Więcej info w zakładce KONKURSY

ZAPRASZAMY!

Don't postpone, buy a ticket!

Buy a ticket in advance thanks to our pre-sale platform.

Sponsors